Lunchföreläsningar om EU-valet: Vad står på spel?

En föreläsningsserie arrangerad av Europaparlamentet och Sieps

25_SV_Oppna_Forelasningar_Javlo (9).jpg

I EU-valet den 9 juni väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka partier och ledamöter som ska representera dem i Europaparlamentet. Valet äger rum vart femte år och är en fundamental del av den representativa demokratin. Genom att rösta i EU-valet den 9 juni gör EU:s medborgare ett politiskt ställningstagande och bidrar till att forma den framtida riktningen för EU:s politik och samhällsutveckling. 

Med den här föreläsningsserien vill vi bidra till att öka kunskapsnivån om EU och Europaparlamentet. Den öppna föreläsningsserien om EU-valet är ett samarbete mellan Europaparlamentet och Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps. Föreläsningarna, som hålls av experter från Sieps, är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade av att få en överblick över läget inför valet och vad som står på spel. Föreläsarna är experter och forskare från Sieps. Föreläsningarna arrangeras veckovis under våren i Lilla Studion på Kulturhuset i Stockholm (Ingång vid Sergels torg 3, mittemot fontänen), klockan 11.45-12.45. Observera att den sista föreläsningen (5 juni) arrangeras i Studion, där vi kan ta in fler deltagare. Anmälan görs via tillsammansieuropa.eu och om du anmäler dig får du även en lättare lunch! 

Du kan läsa mer om föreläsningarna här! (pdf.)

 

Vecka 16, tisdag 16 april

Tillbakablick och nulägesbild inför EU-valet

I den här föreläsningen görs en tillbakablick på den senaste mandatperioden, de stora frågorna och hur EU och Europaparlamentet har utvecklats. Föreläsare är Göran von Sydow, direktör vid Sieps.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Vecka 17, tisdag 23 april

Introduktion till EU-valet - vad är det vi röstar om, vilken är Europaparlamentets roll i EU-maskineriet och vad som står på spel den 9 juni 2024?

Under den här introduktionen beskriver Karin Flordal, utredare i statsvetenskap, hur EU-samarbetet fungerar och hur Europaparlamentets uppdrag och interna arbete ser ut – och varför varje röst är viktig.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Vecka 18, tisdag 30 april

EU-valet – vägval för Europas säkerhet, kriget i Ukraina och EU:s framtida utvidgning 

Jakob Lewander, utredare i statsvetenskap, diskuterar framtida utvidgningar av EU, vilka stora och svåra frågor EU:s ledare måste ta ställning till och vilken roll Europaparlamentet spelar.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Vecka 19, tisdag 7 maj

EU-valet – vägval för EU:s ekonomi och budget: vad ska prioriteras när de gemensamma pengarna ska täcka satsningar på allt fler områden?

EU-valet – vägval för EU:s ekonomi och budget: vad ska prioriteras när de gemensamma pengarna ska täcka satsningar på allt fler områden?
I den här föreläsningen beskriver Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, EU:s ekonomiska och finansiella utmaningar inför valet till Europaparlamentet.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Vecka 20, onsdag 15 maj

EU-valet 2024 – det viktigaste EU-valet någonsin?

Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap, belyser vad förändringarna i EU:s toppskikt betyder för EU:s aktörskap och hållning.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Vecka 21, onsdag 22 maj

EU-valet - vägval för migrationen, demografin och kompetensförsörjningen

Den här föreläsningen handlar om den gemensamma migrations- och asylpolitiken. Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap och migrationsexpert, går igenom det aktuella läget, centrala frågor och Europaparlamentets roll.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Vecka 22, onsdag 29 maj

EU-valet – vägval för miljön, den gröna omställningen och Europas konkurrenskraft

Mats Engström, senior rådgivare och expert på klimat- och miljöpolitik, belyser i den här föreläsningen EU-valet, Europaparlamentet och den gröna omställningen.
Läs mer och anmäl dig här.

 

Vecka 23, onsdag 5 juni

Fyra dagar kvar till EU-valet: valkampanjen, opinionen och tankar kring det nya Europaparlamentet

Slutligen kommer Göran von Sydow, direktör vid Sieps, knyta ihop frågorna, göra några nedslag i valkampanjens teman, kommentera de senaste prognoserna inför valet – och avsluta med en reflektion om vad som väntar efter den 9 juni.

Observera att denna föreläsning arrangeras i Studion på Kulturhuset där vi kan ta emot fler deltagare. 

Läs mer och anmäl dig här.

image-from-the-document-managerimage-from-the-document-manager-1