Lärare och unga

Skolklasser: Tävla om en plats till Euroscola i Strasbourg

Vill dina elever prova på att axla rollen om ledamot? Tävla om en plats till Euroscola och representera Sverige på plats i Europaparlamentetet i Strasbourg eller digitalt.

Elever som sitter i Europaparlamentets plenisal

Vad är Euroscola?
Under en dag får elever från Sverige tillsammans med utvalda skolklasser från EU:s övriga medlemsländer, prova på att axla rollen som Europaparlamentariker. På plats i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg får eleverna bland annat diskutera Europaparlamentets arbete och aktuella frågor som avgörs på EU-nivå. Arbetsspråket är engelska.

Kostnad och ersättning
Varje deltagande skola får ett bidrag från Europaparlamentet som delvis ska täcka utgifter för resa och uppehälle. Beroende på färdmedel, hur långt i förväg ni bokar och vilka övriga val ni gör kan ni behöva komplettera Europaparlamentets reseersättning med andra medel. Bidragets belopp beror på flera olika faktorer som avstånd mellan avreseort och Strasbourg och antal deltagare. Varje klass kan delta med minst 10 och max 24 elever och två medföljande lärare. För att få bidrag för två medföljande lärare måste elevgruppen bestå av minst 15 elever. Varje skola ansvarar själva för bokning av resa och hotell.

Exempel på hur en stor ersättningen kan vara:
• Malmö (1 062 km) ca 290 € per elev
• Stockholm (1 675 km) ca 400 € per elev
• Haparanda (2 692 km) ca 590 € per elev

Euroscola digitalt 
Det finns möjlighet att delta i Euroscola i Strasbourg från ditt klassrum! Euroscola on-line välkomnar ansökningar från skolor på gymnasienivå. Euroscola vänder sig till gymnasieelever i åldrarna 16-18 år. Eleverna deltar tillsammans med en lärare eller pedagog. Du och dina elever deltar online via en livesändning och genom interaktiva online plattformar direkt med de elever som är på plats i Europaparlamentet i Strasbourg. Arbetsspråk för Euroscola on-line är engelska. 

Hur deltar jag i tävlingen i Sverige?
För att tävla om en plats i Euroscola under vårterminen 2025 ber vi er att skicka in ett tävlingsbidrag till epstockholm@ep.europa.eu innan den 31 oktober 2024. Tävlingsbidraget ska redogöra för ett projekt som har genomförts på er skola med en tydlig anknytning till Europaparlamentet och EU. Projektet ska vara avslutat eller i avslutningsfasen. Bifoga bilder eller exempel på material som tagits fram under ert projekt, länkar, rörligt material, eventuella tidningsartiklar, material för social media m.m. Projektet ska gärna ha en tydlig spridningseffekt till andra målgrupper/elever och ge ”ringar på vattnet”.

Datum för Euroscola vårterminen 2025 bekräftas snart.

 

Skicka in ditt tävlingsbidrag

Skicka in din ansökan till epstockholm@ep.europa.eu