Lärare och unga

Karlspriset för ungdomar

Varje år delas Europeiska Karlspriset för ungdomar ut till ungdomsprojekt som stöder den Europeiska demokratin och främjar europeisk såväl som internationell förståelse. Pristagarna kan vinna upp till 7 500 EUR för sina projekt.

Vem kan tävla?

För att vara med och tävla om Karlspriset för ungdomar måste du

  • ha ett europeiskt projekt som du vill ansöka med,
  • vara mellan 16 och 30 år,
  • bo i en av EU:s medlemsstater - du kan antingen lämna in ett projekt som individuell sökande eller som företrädare för en ungdomsorganisation eller en grupp ungdomar. 

Läs mer om Karlspriset för ungdomar här