Lärare och unga

Bli ambassadörsskola för Europaparlamentet

Hur går det till?

Bli ambassadörsskola

Vill du och dina elever lära er mer om Europaparlamentet? Vill din skola ingå i ett nätverk med 80 skolor i Sverige och 1 500 skolor i EU:s 27 medlemsländer? Som en ambassadörsskola för Europaparlamentet kommer ni att få ta del av utbildningar i Stockholm och Bryssel för både lärare och elever, regelbundna digitala träffar och internationella utbyten!

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram är ett kostnadsfritt utbildningsprogram för lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. Syftet med programmet är att öka elevers kunskap om europeisk parlamentarisk demokrati, Europaparlamentets roll samt hur EU arbetar och fungerar. Idag består nätverket av omkring 1 500 certifierade ambassadörsskolor, 3 700 seniorambassadörer och 23 000 juniorambassadörer runt om i hela Europa. 

Vad innebär det att vara en ambassadörsskola för Europaparlamentet?

Som en del av Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram ska din skola genomföra en rad olika aktiviteter. Några exempel är att uppmärksamma Europadagen den 9 maj och skapa en ”Info Point” på er skola.

En lärare eller annan personal på skolan ska utses till seniorambassadör med ansvar för programmets genomförande på skolan. Det kan finnas flera seniorambassadörer på en skola. Seniorambassadörer utser därefter ett antal elever till juniorambassadörer.

Seniorambassadören vägleder eleverna genom materialet om EU och ser till att juniorambassadörerna delar med sig av sina kunskaper till klasskamrater och andra elever på skolan.

Tillsammans med juniorambassadörerna anordnar seniorambassadörerna aktiviteter om EU-relaterade ämnen. Det kan till exempel vara en debatt med en ledamot av Europaparlamentet om en aktuell fråga som avgörs på EU-nivå.

Skolan ska använda det utbildningsmaterial som ingår i programmet för att undervisa om europeisk demokrati och EU:s institutioner. Detta material är till stor del interaktivt med t.ex. ett rollspel.

Om skolans policy tillåter följer lärare och elever aktivt Europaparlamentets kontor på sociala medier. Läraren kan uppmuntra elever att lägga ut nyheter, foton och videoklipp på en EPAS-sida.

Utvärdering och certifikat som ambassadörsskola för Europaparlamentet

I slutet av varje läsår genomför Europaparlamentets kontor i Stockholm en digital utvärdering med de medverkande skolorna. Då fastställs, i samråd med junior- och seniorambassadörerna, i vilken utsträckning skolan har genomfört de planerade aktiviteterna.

I samråd med Europaparlamentets kontor fastställs sedan om skolan uppfyller programmets krav. Om skolan har genomfört de efterfrågade aktiviteterna kommer skolan att bli en certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet. Diplom delas ut till både senior- och juniorambassadörerna och skolan får ta emot en plakett. För att behålla sin status som ambassadörsskola måste deltagande skolor fortsätta genomföra programverksamheten. Det görs en utvärdering en gång per läsår.

Läs mer om programmet här.

Intresserad av att vara en del av Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram? Ansökan för läsår 2024/2025 är öppen fram till den 23 augusti 2024. 

Ansök om att bli ambassadörsskola